Homeopatická léčba

"Neléčím nemoci, léčím člověka."    Samuel Hahnemann

 

Celostní přístup k nemoci

Smyslem homeopatické léčby je navrátit člověku jeho vnitřní řád. Důsledkem narušení vnitřní harmonie jsou změny tkání fyzického těla. Zkrátka, když si dloudobě nevíme si s něčím rady a trápíme se tím - někdo se vzteká, někdo pláče, někdo to tzv. dusí v sobě - tak si udusíme, vyvztekáme, vytrápíme nějakou nemoc. Neuměli jsme něco vyřešit. Není třeba se proto na sebe zlobit a trápit se tím, jací jsme neschopní (to bychom si zase jen přitížili). Je třeba si to uvědomit. Nemoc je naše učitelka, která nás chce přivést k plnějšímu, radostnějšímu životu a ukazuje nám naše zastavení na této cestě, nějaké naše nepochopení, naši slabost. Třebaže si málo věřím a neumím se ozvat, postavit se sama za sebe. Někomu např. zase ukazuje jeho přílišnou, nic neřešící vznětlivost...

 

Princip homeopatické léčby

Základním principem homeopatické léčby je poučka: podobné se léčí podobným (similia similibus curantur). Z tohoto principu - podobnosti léku a nemoci - vycházíme při hledání homeopatického léku. Homeopatické léky jsou vyrobeny tak, že postihují tyto zcela konkrétní projevy na emoční nebo mentální úrovni. Dokáží to proto, že v sobě nenesou hrubou materii, ale vyšší energetickou úroveň látek (minerálů, rostlin, živčichů, nemocí),  z kterých byly připraveny. Práce homeopata spočívá v tom, určit centrální narušení (používá se termín blud) pacienta a najít tomu odpovídající homeopatický lék postihující tento blud a jehož symptomy (příznaky) se shodují s příznaky pacienta.

Jak bylo řečeno, homeopatické léky v sobě prakticky nenesou nic z hrubé materie původní látky. Tím jsme se dotkli druhého zákona homeopatické léčby. Je potřeba použít co nejmenší dávku léku. Zakladatel homeopatie objevil zvláštní ředící posup, zvaný potenciace. Tak získáváme z původních látek čisté esence schopné postihnout víc než tělo, ale také emoce a mentální stav.

Homeopatické léky neléčí jednotlivé příznaky nemoci, ale povzbuzují tzv. vitální (životní) sílu v nás. Ona si už udělá pořádek sama. Tento léčebný proces s sebou nese návrat některých dříve prodělaných potíží. Podle jakých pravidel se tato ozdravná akce děje, vypozoroval americký homeopat C.Hering, proto se hovoří o Heringových zákonech:    

1. Z nitra ven. To znamená, že nejprve jsou uzdravovány vnitřní hluboce uložené problémy. Např. psychické potíže. Potom reakce na lék postupuje k povrchu. Od mysli k emocím, pak k fyzickým orgánům (nejprve vnitřní orgány, nakonec kůže).

2. Léčebný efekt postupuje shora dolů (vyrážka odchází nejprve z obličeje postupně směrem dolů, nakonec z nohou).

3. Příznaky ustupují (nebo se na chvíli znovu objevují a pak samy ustupují) v opačném sledu, než se objevily.

 

 

Homeopatie nám ukazuje mocný vliv našich myšlenek a emocí na naše tělo. Zároveň nabízí účinnou a bezpečnou cestu ven z našich omylů a nemocí. Tím, že působí, ukazuje na existenci Vyššího řádu i na nesmírnou lásku, kterou jsme obklopeni.